Cenový index

Cena oceli je tvořena cenou ocelového šrotu, železné rudy, koksovatelného uhlí, stejně jako cenou legovacích prvků jako např. manganu, zinku apod. Základní ceny výše uvedených surovin a legovacích prvků jsou kótovány na burzách.

 

Každý podnikatel na trhu oceli velmi bedlivě sleduje aktuální vývoj cen oceli , aby pokryl své materiálové potřeby co nejefektivněji. Na www.thesteel.com jsme vytvořili platformu, která umožňuje získat aktuální přehled o cenách některých produktů z oceli jen několika kliknutími.

V následujících grafech je zobrazen cenový vývoj v delším časovém horizontu pro různé produktové skupiny jako trubky a uzavřené profily, nosníky a tyčová ocel , plechy a další. Grafy aktualizujeme na měsíční bázi.

 

Můžete si stáhnout cenový index jako PDF.