Atesty / certifikáty


1. Přehled


 Od 1. července 2014 mohou být ocelové nebo hliníkové konstrukce uvedené na evropský trh jen v souladu s normami řady STN EN 1090, a pokud jsou označené značkou CE. Toto označení CE kovových polotovarů se řídí a vystavuje na základě potvrzení zkoušek dodavatelem o kontrole výrobku. Minimálním požadavkem pro označení CE je inspekční certifikát 3.1, který může vystavit jen certifikovaný výrobce.

2.    Jaké certifikáty kvality existují?

2.1 / „Výrobní osvědčení“
Potvrzení v souladu s objednávkou.

2.2 / „Atest“
Potvrzení v souladu s objednávkou s uvedením výsledků nespecifikované zkoušky výrobku.


3.1 / „Atest - Osvědčení o zkouškách 3.1“
Potvrzení v souladu s objednávkou s uvedením výsledků specifické zkoušky výrobku.

3.2 / „Atest - Osvědčení o zkouškách 3.2“

Potvrzení v souladu s objednávkou s uvedením výsledků specifické zkoušky výrobku. Úřední přejímka, stejně jako volná přejímka oprávněným znalcem může být zastřešena inspekčním osvědčením 3.2. Při současných platných normách odpadá osvědčení o zkouškách  2.3 a osvědčení  3.1 verze A a C. Tyto typy osvědčení se již nevydávají.

3.    Máme atesty 3.1

Na stránce www.thesteel.com dostanete CE atesty 3.1 k většině našich výrobků. Pro nás jsou samozřejmostí nevyšší požadavky pro nosné ocelové a hliníkové konstrukce dle EN 1090. Skladování a dodávání materiálů s číslem tavby, resp. označování výrobků číslem tavby je naším běžným standardem, aby bylo možné zajistit kompletní zpětnou sledovatelnost polotovarů. Je  k tomu však bezpodmínečně nutné uvést požadavek na atest již v okamžiku objednávky.

4.    Jak si mohu objednat certifikát 3.1 na adrese www.thesteel.com?

Jak si můžete vyžádat atest 3.1 pro Vaše produkty na www.thesteel.com? Usnadníme Vám to! Zvolte požadovaný produkt z více než 100 000 položek jedním kliknutím a přejděte do pole specifikace. Stačí kliknout na pole pod "Atest" a vybrat "3.1" - Hotovo! Váš atest 3.1 byl tím vybrán.
 

5.   Jak obdržím svůj atest?

Váš objednaný atest Vám v den dodání materiálu pošleme e-mailem na adresu, na kterou jste se zaregistrovali. Proto je zaručená úplná kontrola a přiřaditelnost k produktu.

 

  1. Paušální dodávání atestů + kontakt

Opomenutí zadání požadavku na atest 3.1 může být nepříjemné a vede k nepředvídatelným, vysokým nákladům. Pokud potřebujete atesty průběžně pro všechny nakupované výrobky,  můžeme proces objednávání atestů zautomatizovat a vyhnout se chybám a zbytečným nákladům. S roční paušální sazbou přizpůsobenou Vašim potřebám mohou být Vaše náklady na Váš projekt EN 1090 a související označení CE omezené na minimum.

Máte zájem usnadnit si nepřetržité objednávání atestů? Kontaktujte nás:
thesteel@frankstahl.com