Thesteel Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana soukromí a právo na ochranu osobnosti našich zákazníků při návštěvě našich webových stránek má pro nás rozhodující význam z hlediska důvěryhodnosti našich nabídek. Když navštívíte stránku www.thesteel.com, osobní údaje se shromažďují a používají v omezeném rozsahu:

Úvod 

Ochrana soukromí a právo na ochranu osobnosti našich zákazníků při návštěvě našich webových stránek má pro nás rozhodující význam z hlediska důvěryhodnosti našich nabídek. Když navštívíte stránku www.thesteel.com, osobní údaje se shromažďují a používají v omezeném rozsahu.

Chceme  touto informací zdůraznit náš závazek  bezpečného a důvěryhodného zacházení s osobními údaji a vysvětlit,  jak používáme osobní údaje našich zákazníků. Dodržujeme přísné předpisy platného zákona o ochraně údajů. Bezpečnost a diskrétnost Vašich údajů je pro nás mimořádně důležitá. Proto se informace o zákaznících zásadně neprodávají ani jiným způsobem nepředávají třetím osobám.

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování pouze pověřené osobě, např. poskytovatelům účetních a finančních služeb (při platbě online), přepravní společnosti, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

V rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete informace o používání Vašich údajů na www.thesteel.com . 

Správce osobních údajů 

Pokud máte jakékoli otázky týkající se ochrany osobních údajů, práv nebo nároků na Vaše osobní informace, kontaktujte:

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.

Modletice 76

251 01 Modletice

Kontaktní osoba: Dušan Vacek, DiS.

E-mail: vacek@ocel.cz

Tel. 602 662 085

Co rozumíme pod pojmem osobní údaje? 

Osobní údaje jsou informace, které se vztahují k Vaší osobě. Patří sem například informace, jako je Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Kromě toho se při návštěvě našich webových stránek z technických důvodů automaticky shromažďují další údaje, například: adresa IP, kterou Váš poskytovatel internetového přístupu přiřadí Vašemu počítači při připojení se k internetu, nebo informace o internetové stránce, z které jste spustili náš nabídkový systém, nebo o internetovém vyhledávači, který používáte (technické informace). Tyto technické informace mohou být v jednotlivých případech považovány za osobní údaje. Obvykle používáme technické informace jen  z technických důvodů, tedy pokud je to nezbytně vyžadováno pro provoz a ochranu našich webových stránek před útoky a zneužitím, nebo z důvodu, kdy jsou informace pseudonymizované nebo anonymizované pro statistické účely.

Jak zacházíme s Vašimi údaji 

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při registraci  na naší webové stránce nebo při přihlášení na již existující účet a následné objednávce našich produktů na  www.thesteel.com, použijeme Vaše údaje na zpracování Vaší objednávky. Vaše údaje používáme výhradně v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, abychom Vám poskytli požadované produkty a služby. Jakékoli další zpracování Vašich údajů bude probíhat pouze s Vaším souhlasem nebo použijeme údaje jen v pseudonymizované nebo anonymizované formě.

Pro zpracování nabídky / objednávky na www.thesteel.com potřebujeme následující údaje:

 • Název firmy, IČO, DIČ; 
 • V případě objednávky soukromé osoby jméno a příjmení
 • Adresa uvedená v Obchodním rejstříku
 • Adresa místa dodání včetně  času a způsobu vykládky a jiných údajů důležitých pro dodaní zboží
 • Telefonní číslo se  jménem kontaktní osoby
 • E- mailová adresa

Při návštěvě naší webové stránky www.thesteel.com se z technických důvodů běžně ukládají následující informace:

 • IP-adresa (adresa internetového protokolu) přístupového počítače
 • webová stránka, z které naši webovou stránku navštívíte (referrer)
 • webová stránka, kterou navštívíte 
 • datum a celkový čas návštěvy webové stránky
 • typ a nastavení vyhledávače  (např. jazyk)
 • operační systém
   

Tyto údaje se uchovávají po dobu  7 dní jako technické preventivní opatření na ochranu systémů na zpracování údajů před neoprávněným přístupem.

Průběžně dodržujeme aktualizovaná a ověřené technické a organizační opatření pro zajištění bezpečnosti dat, zejména na ochranu Vašich údajů před nebezpečím při přenosu dat a před získáním dat třetí stranou. Jste povinni zacházet s Vašimi přístupovými údaji důvěrně a neposkytovat je neoprávněným třetím stranám. Naše webová stránka www.thesteel.com  bude rovněž zacházet  s Vašimi přístupovými údaji důvěrně, nebude je předávat třetím stranám a nebude od uživatele nikdy žádat heslo.

 • Pseudonymizované profily používání: V rámci právních předpisů můžeme vytvářet a vyhodnocovat uživatelské profily pod pseudonymem pro účely reklamy, průzkumu trhu a potřeby zadání požadované služby, ale jen tehdy, pokud jste nevyužili Vaše zákonné právo na  odvolání (viz pokyny na právo na odvolání uvedené níže a v následujících částech).
 • Použití cookies: Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies. Soubory cookies jsou textové soubory, které Vám umožňují komfortní prohlížení naší webové stránky. Patří sem např. přednastavení zobrazení  našich webových stránek nebo funkce nákupního košíku. Soubory cookies jsou přechodně uloženy  ve Vašem počítači a přeposlané na náš server pouze při  Vaší návštěvě našich webových stránek. Většinou používáme tzv. "návštěvnické" cookies, které nejsou uložené na pevném disku a po uzavření vyhledávače nebo při delší neaktvitě jsou vymazány. Pouze pro Vámi zvolený trh je uložený trvalý soubor cookies. Můžete si prohlížet a vymazat soubory cookies uložené ve Vašem počítači a obecně kontrolovat používání cookies  pomocí uložení Vašeho internetového vyhledávače. Více informací   získáte u výrobce nebo v nápovědě Vašeho internetového vyhledávače. Upozorňujeme, že  zobrazení našich stránek www.thesteel.com může být omezené nebo nedostupné, pokud nepovolíte funkci cookies. 
 • Soubory cookies třetích stran: naši reklamu zařazujeme prostřednictvím reklamních partnerů nebo reklamních sítí. Tito partneři používají tzv. Cookies třetí strany, které se aktivují při návštěvě www.thesteel.com a načítají se jen stávajícím reklamním partnerům. Tyto soubory cookies třetí strany slouží na měření úspěšnosti a vyhodnocování reklamních opatření mezi reklamním partnerem a námi. Nejsou přitom uloženy žádné osobní údaje, ale jen přístup stránek www.thesteel.com zaznamenaných reklamním partnerem. Soubory cookies třetí strany jsou  dočasně uloženy po posledním hovoru maximálně 540 dní ve vyhledávači a poté budou automaticky vymazány. Můžete si zobrazit a odstranit soubory cookies uložené ve Vašem počítači a obecně kontrolovat používání cookies prostřednictvím nastavení Vašeho internetového vyhledávače. Podrobnější  informace získáte od výrobce nebo pomocí nápovědy Vašeho internetového vyhledávače. Upozorňujeme, že  zobrazení našich stránek www.thesteel.com může být omezené nebo nedostupné, pokud nepovolíte funkci cookies. 
 • Retargeting:  Chceme Vám předkládat jen takové reklamy, které Vás skutečně zajímají. Proto na adrese www.thesteel.com používáme tzv. retargeting, určený pro inzerci v souladu s Vašimi zájmy. Když navštívíte stránku www.thesteel.com,  jsou do Vašeho počítače uloženy  dočasné soubory cookies prostřednictvím internetového vyhledávače. Tyto dočasně uložené soubory cookies umožňují našim retargetingovým partnerům rozpoznat návštěvníky našich stránek pod pseudonymem a zobrazit jen produkty, o které by naši návštěvníci mohli mít zájem. Které údaje se shromažďují? Dočasné soubory cookies umožňují našim retargetinovým partnerům sledování  a ukládání cesty kliknutí našich návštěvníků pod pseudonymem. Jedná se jen o vybrané údaje o používání www.thesteel.com (například počet zobrazení stránky www.thesteel.com, interní vyhledávání, spouštění stránky produktů, stav přihlášení, návštěva stránky za účelem potvrzení objednávky). Citlivé údaje se nikdy neukládají v souborech cookies našich retargetingových partnerů. Našimi retargetinovými partnery evidované údaje nebudou nikdy spojovány s údaji, které umožňují identifikovat naše návštevníky. Jak vypnout funkci retargeting? Pokud si nepřejete dostávat cílené reklamy, použijte jednu z následujících možností, které je možné v budoucnu zrušit:      Jednak můžete kontrolovat používaní cookies a ukládání stejně jako i u jiných cookies třetích stran na nastavení vyhledávače a přijmout dočasný soubor cookies jen s Vaším souhlasem. Více informaci  najdete v sekci "Používání souboru cookies".    Další možností  nesouhlasu je kliknutí na odkaz na odhlášení, který se zobrazuje v každém reklamním médiu, které používají naši partneři. Tento odkaz je "i" nebo jméno našeho poskytovatele služeb na příslušném reklamním médiu. Kliknutím na odkaz se dostanete na stránku našeho reklamního partnera, kde můžete vypnout reklamní služby. Nezapomeňte, že pokud chcete vypnout opětovné cílení reklamy, takovýto soubor cookies se bude ve Vašem počítači ukládat prostřednictvím internetového vyhledávače. Vaše zrušení opětovného zobrazování cílené reklamy je proto účinné jen tehdy, pokud používáte stejný internetový vyhledávač a tento Opt-Out-Cookie zpřístupníte, ale nevymažete. Pokud chcete použít jiný internetový vyhledávač, použijte jednu ze dvou možností nesouhlasu.
 • Google Analytics: Na této webové stránce se používá služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá tzv. "soubory cookies", textové soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace generované souborem cookies o používaní této webové stránky jsou obvykle odesílané a ukládané společností Google na serverech v USA. Avšak Vaše IP adresa bude nejdříve společností Google zkrácena uvnitř členských států Evropské unie nebo členských států EHS. Jen ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a teprve tam zkrácena. Podle nařízení provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace pro účely vyhodnocení Vašeho používání stránky a vytváření zpráv o aktivitě na internetových stránkách a pro účely zajištění dalších  služeb spojených s používáním webových stránek provozovatele. IP adresa Vašeho vyhledávače předaná službou Google Analytics nebude spojována s jinými údaji.  Ukládání souborů cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru vyhledávače. Můžete také  zamezit evidenci dat vygenerovaných pomocí cookies o užívaní této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) na Google, stejně jako i zpracování Vašich dat prostřednictvím společnosti Google., tím, že si stáhnete prohlížeč plug-in, který je k dispozici v následujícím odkazu, a nainstalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Conversion Tracking je sledovaní konverzí pomocí "pixelu aktivity návštěvníka".  Na našich webových stránkách používáme pixel aktivity návštěvníka společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). S jeho pomocí můžeme sledovat aktivitu uživatelů poté, co  viděli  a / nebo klikli na reklamu na Facebooku a potom zadali objednávku. Takže můžeme sledovat efektivitu reklam na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu. Shromážděné údaje jsou pro nás anonymní, což znamená, že nemůžeme zobrazovat osobní údaje jednotlivých uživatelů ani je kombinovat s jinými informacemi o uživateli. Tyto údaje jsou však uložené a zpracované společností Facebook. Společnost Facebook tak může sledovat chování uživatelů, kteří klikli na reklamní sdělení v oblasti členů Facebooku a byli přesměrováni na naši webovou stránku. Pomocí souborů cookies, které jsou textovým datovým souborem uloženým ve Vašem počítači, může potom společnost Facebook uživatele identifikovat v oblasti členů Facebooku a optimalizovat efektivitu reklamních sdělení, např.  na cílené skupiny podle pravidel používání údajů Facebooku. To platí jen pro uživatele, kteří mají účet na Facebooku a jsou přihlášeni v oblasti členů Facebooku. Uživatelé, kteří nejsou členy Facebooku, nejsou tímto zpracováním údajů ovlivněni. Můžete nesouhlasit s tímto zpracováním údajů na následující lince: www.aboutads.info/choices/
 • Google AdWords:  Tato webová stránka používá službu Google AdWords, analytická služba poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Google Adwords nastaví soubor cookies do Vašeho počítače ("Conversion Cookies"), pokud jste se na naši webovou stránku dostali prostřednictvím oznámení Google. Tyto soubory cookies ztrácí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud navštívíte některé naše stránky a souboru cookies nevypršela platnost, my a společnost Google můžeme rozpoznat, že někdo kliknul na reklamní oznámení a byl přesměrovaný na naši webovou stránku. Každý zákazník služby AdWords dostává jiný soubor cookies. Cookies proto není možné sledovat  prostřednictvím webových stránek AdWord zákazníka. Informace shromážděné pomocí souboru cookies slouží pro generování statistik konverzí pro AdWords zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Nezískáme žádné informace, kterými by bylo možné osobně identifikovat uživatele. Pokud si nepřejete zúčastnit se procesu monitorování, můžete toto odmítnout přes vyžadované nastavení cookies - nastavením prohlížeče tak, že automatické nastavení cookies bude všeobecně deaktivováno. Můžete také zakázat soubory cookies na sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, že cookies budou z domény "googleadservices.com" blokovány.
 • Pokud přistoupíme k objednávce na https://www.thesteel.com/cz s plněním předem před vystavením faktury, je  možnost, že budeme chránit naše oprávněné obchodní zájmy kontrolou bonity zákazníka na základě matematicko-statistických metod. Úvěrové informace mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti, které se vypočítávají na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických metod a jejichž výpočet zahrnuje  mimo jiné také údaje o adresách. Ochrana Vašich zájmů bude přitom zohledněna v souladu s platnými právními předpisy.   Z pravděpodobnostní hodnoty, která nám byla sdělena, můžeme předvídat možné platební riziko a nabídnout odpovídající platební podmínku.
 • Inspectlet: shromažďujeme a analyzujeme údaje pomocí webové analytické služby Inspectlet (1135 Scotland Drive, Cupertino, CA 95014, USA). Anonymní profily uživatele jsou vytvořeny z údajů shromážděných bez použití osobních údajů. Používají se na analýzu chování návštěvníků a na zlepšení manipulování stránky www.thesteel.com. Pro tento účel je možné použít soubory cookies (malé textové soubory), které jsou uložené lokálně ve Vašem počítači a umožňují tak rozpoznat návštěvníka při další návštěvě našich webových stránek. Funkci sledování můžete deaktivovat na stránce https://www.inspectlet.com/optout.
 • Pinterest: Používáme i odkazy na externí sociální síť Pinterest. Tuto internetovou službu provozuje výhradně společnost Pinterest v USA. Odkazy jsou označené jako součást našich webových stránek prostřednictvím loga Pinterest. Pokud kliknete na tento odkaz, aktivuje se stránka a prohlížeč vytvoří přímé připojení na server Pinterest. Pokud se při návštěvě našich webových stránek přihlásíte prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu, zašle se informace o tom, že jste navštívili naši stránku, na Pinterest, který spojí Vaši návštěvu s Vaším účtem v Pinterestu. Tyto informace budou odeslané a uložené v Pinterestu. Pokud chcete tomuto zabránit, klikněte na odkaz "odhlásit".  Funkce přiřazení k odkazům Pinterestu, zejména přenos informací a uživatelských dat už nebude aktivována navštívením našich webových stránek, ale jen kliknutím na příslušné odkazy.
 • Vaše údaje používáme na odeslání Vašich objednávek,  resp. informací týkajících se cenových nabídek a jiných akcí na www.thesteel.com na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Pokud  jste se zaregistrovali k odběru novinek, používáme Vaši e-mailovou adresu na reklamní účely v souvislosti se zasíláním našeho bulletinu, jehož zasílání můžete kdykoliv odhlásit.
 • Mimo to Vám můžeme bez Vašeho souhlasu zaslat na Vaši e-mailovou adresu uvedenou při registraci také informace o podobném zboží a službách, které jste na naší webové stránce vyhledávali. Tuto službu můžete kdykoli zrušit.

Souhlas, právo na zrušení / odvolání souhlasu 


Můžete kdykoli vznést námitku k používání Vašich údajů pro účely reklamy, průzkumu trhu a průzkumu veřejného mínění nebo můžete odvolat svůj souhlas s používáním Vašich údajů  do budoucna. Vaši námitku nebo odvolání můžete odeslat e-mailem na e-mailovou adresu vacek@ocel.cz.

Pokud dostáváte  naši reklamu prostřednictvím e-mailu, můžete uplatnit odvolání kliknutím na odkaz zadaný v  e-mailu a postupovat podle pokynů. Prosíme o pochopení, pokud  budete zprávy / reklamy ještě nějaký čas dostávat, neboť může určitou dobu trvat, než bude Vaše námitka, zrušení, resp. odvolání souhlasu zaneseny do našich systémů.

Změny pravidel  ochrany osobních údajů 

Chceme našim zákazníkům předkládat atraktivní nabídky a z tohoto důvodu přizpůsobujeme i náš sortiment požadavkům a přáním zákazníků. K tomu může být vyžadována i aktualizace  těchto informací o ochraně osobních údajů.  Proto Vám doporučujeme, abyste se pravidelně informovali o změnách na této stránce.

Stav: prosinec 2018