Ohodnoťte naše tipy
  • Rozdělte vaše zadání prázdným znakem (_) na kategorie. Např. "Jakost Tvar Rozměr" nebo "Hliník Plochá 50x10".
  • Nevyhledávejte podle délky. Dodávané délky (např. v mm) najdete při volbě detailu zboží.
  • Rozměry zadáte nejlépe takto :100x100x10
  • Pokuste se vyhnout zvláštním znakům jako např. ", /, _ , * , + , . Výjimka však potvrzuje pravidlo, takže při hledání palcových rozměrů jako např. "3/4" nebo při zadání stupňů jako 90° jsou zvláštní znaky velkou pomocí.
  • Můžete hledat rozměry v milimetrech (mm) , centimetrech (cm) a metrech (m). Pokud nezadáte žádnou jednotku , systém hledá automaticky v milimetrech (mm).
  • V případě pochybností zkuste hledat bez rozměru, tedy jen tvar produktu nebo tvar včetně jakosti a následně zvolte požadovanou kategorii.
  • Vyhněte se při hledání slovním spojkám , jako " v , a , z , … "
  • Pokud nenaleznete žádný výsledek ve vyhledávacím poli , zkuste použít náš navigační strom na levé straně našeho webshopu.
  • Při hledání používejte všeobecně platné výrazy, nikoli interní označení používané ve vaší firmě, pokud u nás nejste ještě registrován a my neznáme vaše interní označení / kódy.Chcete hledat s vašimi vlastními kódy ? Tak se nám ozvěte ..
  • Zadávejte při hledání vždy tvar produktu jako např. plech , kruh, kruhový, kruhová, plochá, plochý …