KÖNIGFRANKSTAHL EDI rozhraní

Naše společnost KÖNIGFRANKSTAHL Vám nabízí moderní připojení (EDI = elektronická výměna dat), ve kterém naše systémy komunikují přímo mezi sebou. Využíváme spojení se zákazníky na jedné straně a dodavateli na straně druhé. Použití přímých připojení (EDI) poskytuje přehlednost, snižuje manuální činnosti (např. ruční přenosy potvrzení objednávky / cen  do ERP systému zákazníka), a redukuje potenciální zdroje chyb.

Systém přímého připojení na uživatelské rozhraní

Co je připojení EDI?

Elektronická výměna údajů (EDI) je formálně definovaná jako přenos strukturovaných údajů podle  norem definovaných EDI systémem  z jednoho počítačového systému do druhého bez zásahu člověka.

Norma EDI opisuje povinný a volitelný obsah resp. jejich pořadí, použití pořadí resp. definuje pravidla pro skladbu dokumentu (včetně formátů, typu písma a datových prvků), jinými slovy: Normy jsou obdobně jako pravidla hry, které jsou tak jasné, že není třeba žádného rozhodčího.

My ve společnosti KÖNIGFRANKSTAHL již máme EDI připojení s našimi zákazníky a dodavateli,  proto víme, že zřízení spojení EDI není žádná nukleární fyzika, ale může být provedené v průběhu několika málo týdnů a níže uvedené pozitivní účinky je možno realizovat v krátkodobém horizontu.

Přímé připojení - na přenos zpráv podporujeme následující formáty dokumentů:

  • ERPEL / XML (ve Vámi preferovaném formátu; je nutná přesná dokumentace)
  • CSV (ve Vámi preferovaném formátu; je nutná přesná dokumentace. Kromě toho musí soubor CSV obsahovat hlavičkový řádek včetně ID odesílatele, ID příjemce a typ dokumentu).
  • EDIFACT (preferovaný; rádi Vám poskytneme vzorový soubor)
  • ANSI X12

Výhody připojení EDI

Zvýšení produktivity

Díky EDI mohou všechny zainteresované strany (zákazníci + dodavatelé) provést více obchodních procesů s menším množstvím manuálních činností. Náklady na zpracování obchodních dokumentů a elektronických faktur se snižují automatizací transakcí, bezpapírovými procesy atd. Čím méně zdlouhavých manuálních činností  je třeba (pod to spadá i odesílání prostřednictvím e-mailu / faxu), tím jsou efektivnější obchodní procesy. Jako příklad uveďme proces vyžádání cenové nabídky: my v roli zákazníka posíláme písemné poptávky našim dodavatelům, kteří potom předkládají nabídky prostřednictvím e-mailu / faxu, který sumarizujeme v našem ERP na porovnání cen. Poptávky jsou prostřednictvím rozhraní zpracované v co nejkratším čase a přicházejí nabídky zpracované přímo v ERP.  Zpracování e-mailů / faxů odpadá jak odesílací tak přijímací straně.

 

Zlepšení služeb pro všechny zúčastněné

Digitalizace resp. automatizace pracovních procesů, rychlá odezva, plánování výroby a dodávek je mnohem přesnější a rychlejší, protože odpovědi na digitálně položené otázky jsou bezprostředně  k dispozici. Například otázka na datum dodání  určitého produktu může být automatizovaná ihned, kdy zákazník pošle informace o požadovaném zboží a jeho množství v definovaném formátu. To se provádí v pozměněné formě i na www.thesteel.com.

 

Minimalizace chyb

Tam, kde existují jasná pravidla, dochází k menším chybám. Použití standardů, které používá  odesílatel i příjemce, poskytuje správnou interpretaci informací a minimalizuje chyby při zadávání údajů. Jako příklad si opět vezměme proces poptávky zboží:  pokud poptávky nejsou zasílané e-mailem / faxem, případně ručně přepisované, odpadá zdroj chyby. Právě u našich položek, kde časo jde o statické údaje resp. o nosné konstrukce, není prostor na chyby, například ve formě nesprávně zadaných nebo zaměněných položek. Tedy pokud jsou materiály objednané přímo z formátu CAD, jsou záměny vyloučené.

 

Rychlé  reakce

Každý proces se zkracuje na sekundy nebo minuty - díky automatizaci procesů naši zákazníci mohou okamžitě zadávat objednávky prostřednictvím systému EDI. Samozřejmě, stále máme i přesto kvalitní profesionální test, abychom co nejvíce vyloučili chyby. Tím, že se většina manuálních činností ruší, můžeme se v tomto kontextu soustředit na kontrolu a jsme rychleji dostupnější pro naše zákazníky.

 

Spolehlivost procesů prostřednictvím zpětné sledovatelnosti a dokumentace

Digitální procesy jsou zdokumentované procesy! Systém EDI zaručuje zpětnou sledovatelnost, integruje, ukládá a zaznamenává transakce, jako např. potvrzení o přijetí objednávek, faktur, změny objednávek, stav neuhrazených faktur atd., vše v systému ERP.

Přejete si více informací o připojení systémem EDI?

Náš IT tým je Vám k dispozici!

Své dotazy zasílejte na:
it@ocel.cz