Náš vývoj cien a prehľad cien ocele na jednom mieste

Cena ocele je tvorená cenou oceľového šrotu, železnej rudy, koksu ako aj cenou legovacích prvkov ako napr. mangánu, zinku a pod. Základn

viac informácií tu