Cenový index

Cena ocele je tvorená cenou oceľového šrotu, železnej rudy, koksu ako aj cenou legovacích prvkov ako napr. mangánu, zinku a pod. Základné ceny uvedených surovín a legovac

viac informácií tu