Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana súkromia a právo na ochranu osobnosti našich zákazníkov pri návšteve našich webových stránok má pre ná

viac informácií tu  

Úvod 

Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov zákazníkov pri návšteve našich webových stránok, nákupe tovaru, ktorý ponúkame, či pri využí

viac informácií tu  

Správca osobných údajov 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, práv alebo nárokov týkajúcich sa spracúvania Va&scaron

viac informácií tu  

Čo rozumieme pod pojmom osobné údaje? 

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem napríklad informá

viac informácií tu  

Ako zaobchádzame s Vašimi údajmi 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

 

Spôsob získania osobných údajov

 

Kategórie získavaných osobný

viac informácií tu  

Súhlas, právo na zrušenie a odvolanie súhlasu 


V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľ

viac informácií tu  

Zmeny v týchto pravidlách o ochrane osobných údajov 

Chceli by sme ponúknuť našim zákazníkom atraktívnu ponuku a preto sa budeme neustále usilovať prispôsobova

viac informácií tu  

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIE A INÝCH INTERNETOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

 

Prevádzkovateľom tejto webstránky www.thesteel.com (ďalej len „webstránka“) je

viac informácií tu