2D + 3D Rúrový LASER pre uzavreté oceľové profily RHS a kruhové rúry

 

Uzavrené oceľové profily RHS a rúry vrátane spracovania z jedného zdroja

 

Vyr

viac informácií tu