Hodnotenie našich tipov.
  • Rozdeľte vaše zadanie prázdnym znakom ( ) na kategórie. Napr.: "akosť Tvar Rozmer" alebo "Hliník Plochá 50x10"
  • Nevyhľadávajte podľa dĺžky. Dodávané dĺžky (napr. v mm) nájdete pri voľbe detailu materiálu.
  • Rozmery zadávajte najlepšie v nasledovnom formáte: 100x100x10
  • Pokúste sa vyhnúť špeciálnym znakom ako napr.: ", /, -, *, +, .. Výnimka však potvrdzujú pravidlo ;-) , takže pri vyhľadávaní palcových rozmerov napr. " 3/4 "alebo pri zadávaní stupňov ako napr. 90 ° sú špeciálne znaky sú veľmi užitočné.
  • Rozmery pri vyhľadávaní môžete zadávať v milimetroch (mm), centimetroch (cm) alebo metroch (m). Ak nezadáte jednotku, vyhľadávanie bude prebiehať automaticky v milimetroch (mm).
  • V prípade pochybností skúste hľadať bez rozmeru, t.j. len tvar produktu vrátane akosti a následne vyberte požadovanú kategóriu.
  • Pri hľadaní sa vyhnite spojkám a predložkám ako napr. "v, a, z, ..."
  • Ak nenájdete požadovaný výsledok vo vyhľadávacom poli, skúste použiť navigačné menu na ľavej strane nášho webshopu
  • Pri hľadaní používajte všeobecne platné výrazy a nie interné označenia používané vo vašej firme - pokiaľ ešte nie ste registrovaný a my nepoznáme Vaše interné označenia / kódy. Ak chcete používať vaše interné kódy, kontaktujte nás.
  • Pri hľadaní zadávajte vždy tvar produktu ako napr. plech, kruh, kruhový, plochá , plochý ...