Ponuda aluminija AlMg3

Limovi od AlMg3 (EN AW-5754, 3.3535)

Vrlo važna legura u konstrukciji strojeva i uređaja je EN AW-6082. Materijal je svestran gotovo univerzalan posebno kao okrugle šipke u strojogradnji i izradi uređaja.

Rezultati pretrage

20 pronađene grupe proizvoda u online-shopu

Aluminij AlMg3 (EN AW-5754, 3.3535) tehnički detalji

Pored čistog aluminija, aluminij AlMg3 jedan je od najzastupljenijih u proizvodnji lima. Podoban je varenju i iznimno je otporan na utjecaj morske vode (koroziju). U stanju H111 (prema

Pročitaj više