Opsežna obrada 

Zajamčeni dobri rezultati za obradu sa Frankstahl - uslugom! Nudimo sljedće obrade:

Tražiš drugi način obrade?

Na primjer, centriranje, bušenje dubokih rupa, 3D rezanje, rezanje laserom, rezanje plazmom, toplinsku obradu, itd ...

Pitaj nas +38514803290

thesteel@frankstahl.hr

Moguće je!