Opsežna obrada 

Zajamčeni dobri rezultati za obradu sa Frankstahl - uslugom! Nudimo sljedeće obrade:

Tražiš drugi način obrade?

Na primjer, centriranje, bušenje dubokih rupa, 3D rezanje, rezanje laserom, rezanje plazmom, toplinsku obradu, itd ...

Pitaj nas +38514803290

sales.hr@frankstahl.com

Moguće je!