Index cijene

Cijena čelika sastoji se od čeličnih otpadaka, koksa i legiranih elemenata kao što su željezna ruda, cink i ostalo. Osnovne cijene elemenata legure određuju se na burzi.

Stoga svaka tvrtka pomno prati cijene na  tržištu

Pročitaj više