Cijenovni indeks

Cijena čelika se sastoji od otpada straog željeza, koksa kao i elemenata legiranja kao npr. željezna ruda, cink... Osnovne cijene elemenata legure se određuju na berzi

Zbog navedenih razloga, svaka kompanija pažljivo prati

Pročitaj više